INSPIRATIE

Het veranderproces

Veranderen doe je zelf, samen met anderen. Veranderen is een actief werkwoord. Je wordt niet veranderd. Dat is in organisaties vaak geprobeerd, maar…. dan loopt het veranderproces vast. De verandering wordt doorgedrukt, maar beklijft niet. Mensen doen het dan na verloop van tijd –met eventuele u-bochten- uiteindelijk weer op de oude manier.

Bij veranderen ben je steeds op zoek naar mogelijkheden om de toenemende variëteit in patronen, omstandigheden, actoren en domeinen, zo laag mogelijk in de organisatie op te vangen en te beïnvloeden.

Wil je het verandercahier downloaden?

Vul dan onderstaand formulier in en je ontvangt deze in de mail.

Een interessant boek voor alle mensen die van veranderen houden. Voor professionals en amateurs die in organisaties met innovaties bezig zijn. Een boek over vernieuwen en verbeteren. In kleine, beheerste stapjes of sprongsgewijs. Van geleidelijke veranderingen tot en met indrukwekkende doorbraken. Praktisch, maar ook conceptueel en filosofisch.    Blog

    De sleutel voor verandering ligt in onszelf

    We zitten in een ingewikkelde tijd. Klimaatverandering, vluchtelingencrisis, depressiviteit en middelengebruik. Het zijn grote vraagstukken. Eenzaamheid is een probleem, ook onder jongeren. Individualisering en polarisatie nemen toe. We zijn de verbinding kwijtgeraakt en zoeken naar zingeving. Het lijkt erop dat we collectief de adem inhouden en elkaar niet meer verstaan. We hebben een aantal opties.…

    Lees verder