WIE BEN IK

Wie is Gea Oord?

Ik ben een veranderaar. Als interimmanager heb ik gewerkt in het (internationale) bedrijfsleven en in not-for-profit-organisaties. Als bestuurder, directeur en programmanager. In verschillende sectoren: verpakkingsindustrie, machinebouw, bouw, productie van consumentenproducten, mestverwerking, zorg, welzijn, hoger onderwijs, openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening.

Ik heb een brede belangstelling, word uitgedaagd door ingewikkelde en lastige verandervraagstukken. Mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in wat mensen drijft en af en toe belemmert. Ooit ben ik opgeleid als registeraccountant. Die opleiding heb ik vakinhoudelijk bijgehouden door mij jaarlijks bij te scholen. Buiten dit vakgebied heb ik mij verbreed. Zo heb ik onder meer 3 Reiki-graden en 3 NLP-opleidingen, waaronder een opleiding tot coach.

Registeraccountant

Als registeraccountant ben ik getraind in observeren en analytisch denken. In mijn leven en mijn werk heb ik mijn intuïtie ontwikkeld. Geleerd al mijn zintuigen in te zetten en mijn oordeel uit te stellen. Met de twee eigenschappen analyse en intuïtie, maak ik verbinding. In dialoog onderzoek ik, weeg ik af en koppel terug wat ik meen waar te nemen.

Na de innerlijke verwerking van een ingrijpende verlieservaring leg ik mij tegenwoordig toe op coaching, training en consulting.

Naast mijn werk voor Quintens ben ik toezichthouder.

Landstedegroep

WijzijnGerrit

Kaakmeesterz

Contact

Wil je het ergens over hebben? Bel gerust, stuur me een app of een mail.

Ik neem de tijd.