VERANDERMANAGEMENT

Het veranderproces

Veranderen doe je zelf, samen met anderen. Veranderen is een actief werkwoord. Je wordt niet veranderd. Dat is in organisaties vaak geprobeerd, maar…. dan loopt het veranderproces vast. De verandering wordt doorgedrukt, maar beklijft niet. Mensen doen het dan na verloop van tijd –met eventuele u-bochten- uiteindelijk weer op de oude manier.

Bij veranderen ben je steeds op zoek naar mogelijkheden om de toenemende variëteit in patronen, omstandigheden, actoren en domeinen, zo laag mogelijk in de organisatie op te vangen en te beïnvloeden.

Wil je het verandercahier downloaden?

Vul dan onderstaand formulier in en je ontvangt deze in de mail.

Een interessant boek voor alle mensen die van veranderen houden. Voor professionals en amateurs die in organisaties met innovaties bezig zijn. Een boek over vernieuwen en verbeteren. In kleine, beheerste stapjes of sprongsgewijs. Van geleidelijke veranderingen tot en met indrukwekkende doorbraken. Praktisch, maar ook conceptueel en filosofisch.    Samen betekenis geven

    Als je actief met veranderen bezig bent, observeer je je omgeving, de relevante relaties, de manier waarop die relaties elkaar beïnvloeden. Je probeert daar chocola van te maken. Je realiseert je dat je filters hebt, waarmee je naar die zaken kijkt. Terwijl je observeert – je kijkt, luistert, ruikt ergens aan, voelt in, proeft de sfeer-, geef je betekenis aan gebeurtenissen en ontwikkelingen, die je ziet. Je interpreteert met je hersenen wat je zintuigen oppikken.

    Betekenissen deel je door middel van taal. Zo ontwikkel je weer nieuwe inzichten en betekenissen. Er ontgaat je van alles! Wat je ziet is jouw werkelijkheid. Het is niet dé werkelijkheid. Als die al zou bestaan…. Zo kan het gemakkelijk zijn dat anderen heel andere dingen opmerken dan jij en dat zij aan hun waarnemingen andere betekenissen geven dan jij zou doen. Dat is op zich al knap ingewikkeld!

    Wil je meer weten over mijn verandervisie of eens met mij brainstormen? Neem dan contact op!