De sleutel voor verandering ligt in onszelf

We zitten in een ingewikkelde tijd. Klimaatverandering, vluchtelingencrisis, depressiviteit en middelengebruik. Het zijn grote vraagstukken. Eenzaamheid is een probleem, ook onder jongeren. Individualisering en polarisatie nemen toe. We zijn de verbinding kwijtgeraakt en zoeken naar zingeving. Het lijkt erop dat we collectief de adem inhouden en elkaar niet meer verstaan. We hebben een aantal opties.…