Consultancy


Quintens als klankbord

.

 

Evolueren versus plannen

 

.

 

.

 

.

Snel veranderende context

De context waarin organisaties en professionals ondernemen is virtueler en volatiler geworden. Big data en artificial intelligence zullen steeds meer processen beïnvloeden. Connectiviteit is toegenomen. Organisaties en professionals ontwikkelen netwerkstructuren.

Succesvolle organisaties verbinden en richten zich op regie van kerncompetenties, talentontwikkeling, informatie- en kennismanagement.  Life time employment heeft plaats gemaakt voor life time employability.

 

Consequenties voor leiderschap

Deze ontwikkelingen hebben verstrekkende consequenties voor de effectiviteit van uw leiderschap. De ontwikkeling van organisaties en de ordeningsprincipes zijn veranderd. Uw strategieontwikkeling verloopt interactief. De netwerkstructuren waarmee u te maken heeft zijn flexibel en open. Blijven anticiperen op toekomstige veranderingen in de context vereist scenariodenken.

 

Succesvolle organisaties

Succesvolle organisaties zijn pro-actief en adaptief. Ze evolueren snel en voorkomen daarmee schoksgewijze aanpassingen. Bijstellen van de strategie is een continu proces. Gedurende het jaar wordt de realisatie van de strategische doelen voortdurend getoetst aan de plannen. Afwijkingen resulteren in bijsturing van de operationele uitvoering of in het direct doorvoeren van veranderingen in de strategie.

In organisaties die voortdurend vorderingen maken is structurele spanning dominant. In organisaties die voortdurend oscilleren1)  is het structurele conflict dominant.

Uit: “De weg van de minste weerstand” (1999)

1) oscilleren = rond een vast punt heen en weer bewegen van energie of massa

Robert Fritz

Management Consultant, auteur, filmmaker

Reflectie en regie

U focust en werkt vanuit een aantal heldere principes. U wisselt met uw team van gedachten over hoe trends en ontwikkelingen vorm krijgen en welke invloed dat zou moeten hebben op uw focus.

  • Op welke onderdelen innoveert u en hoe organiseert u dat?
  • Hoe bereikt u uw strategische doelen?
  • Welke management- of projectmanagementstijl is daarbij het meest effectief?
  • Welke organisatie- of netwerkstructuur werkt het beste?
  • Hoe verbindt u de professionals binnen en buiten uw organisatie?

Wel veranderen, niet veranderd worden

U stelt zich voortdurend veranderdoelen en past ze aan.

Uw mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Mensen die veranderingen mede kunnen initiëren en implementeren, pakken de uitdagingen gemakkelijker op. Mensen die veranderingen op zich af zien komen, die ze niet kunnen beïnvloeden schieten in de weerstand.

Natuurlijk, u houdt daar rekening mee. En toch wordt u ook wel eens verrast. Veranderprocessen lopen niet per definitie gepland en houden zich niet aan rationele principes. Het veranderen vraagt om het vinden van een balans tussen ratio en emotie.

Geslaagde veranderingen vragen om reflectie.
Voor deze en aanverwante onderwerpen is Quintens graag uw klankbord. 

Ook voor onderwerpen als projectmanagement, innovatie en kwaliteitsmanagement kunt u bij ons terecht.