Coaching


Effectieve coaching

Wij helpen u met een nieuwe start of met een effectief vervolg van uw traject

Waarom coaching?

Soms staat u aan de start van iets nieuws en weet u nog niet goed hoe u het moet aanpakken. Of u wordt geconfronteerd met een vraagstuk of knelpunt waarover u graag zou sparren met iemand van buiten uw eigen organisatie.

Samen met onze coach werkt u aan een persoonlijk doel of vraagstuk. Wij richten ons op drie vormen van coaching:

Een coachingstraject is altijd maatwerk. De coaching sluit naadloos aan op uw behoeften.

Bij loopbaancoaching gaan wij uit van zelforganisatie. Onze persoonlijke effectiviteitscoaching is gericht op de ontwikkeling daarvan. Om inzicht te ontwikkelen in uzelf en in de context waarin u functioneert maken wij onder andere gebruik van drijfverenprofielen.

Executive coaching

Hoofdonderwerpen van onze executive coachingtrajecten zijn strategie-onwikkeling, rendementsverbetering en transformationeel leiderschap.

Strategie-ontwikkeling

Strategiecoaching benaderen wij vanuit scenariodenken. We helpen u ruimte te vinden buiten uw huidige denkkaders. Uw eigen kerncompetenties en die van uw organisatie te herkennen en te ontwikkelen. In onze gesprekken gaan we op zoek naar strategische hefboomwerking en innovatie.

Rendementsverbetering

Tijdens gesprekken over rendementsverbetering identificeren we het verbeterpotentieel. We analyseren en bespreken de succeskansen en belemmeringen in relatie tot timing. We wisselen van gedachten over uw plan van aanpak en de relevante succes (f)actoren. Gedurende de implementatie bespreken we de voortgang, successen en knelpunten. We verkennen uw voorgenomen interventies op effectiviteit en evalueren de tussentijdse uitkomsten.

Transformationeel leiderschap

Hoe geeft u op een effectieve manier leiding aan verandering in een niet stabiele, volatiele omgeving. De variëteit is groot. U staat voor dilemma’s. Hoe managet u de conformiteitskrachten? Welke interventies zijn effectief en hoe kunt u daarbij rekening houden met de verschillende drijfverenprofielen van uw organisatieonderdelen en stakeholders? Welke denkkaders of overtuigingen zitten u mogelijk in de weg? Hoe voorkomt u dat uw ego een effectieve samenwerking belemmert, zonder dat u zich de kaas van het brood laat eten?

Loopbaanontwikkeling

Onze loopbaancoach helpt u uw ambities aan te scherpen, ze om te zetten in een actieplan en ze waar te maken.

Profiel

Een loopbaantraject begint met inzicht in uzelf. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn manier van denken? Wat motiveert en belemmert me? Waar ben ik goed in, wat is mijn kracht?

Visie

Wat zijn mijn overtuigingen en thema’s? Wat zijn voor mij belangrijke normen en waarden? Wat is mijn richting? Wat is mijn gewenste volgende carrièrestap? En waarom is dat een goed idee?

Stappenplan

Vanuit uw geformuleerde doel maakt u uw eigen stappenplan. Een concreet plan met acties, subdoelen en een planning. We bespreken de voortgang en eventuele tussentijdse bijsturing.

Persoonlijke effectiviteit

Heeft u wel eens het gevoel dat u (te) veel ballen in de lucht moet houden? Mogelijk helpt het om er eens even van een afstandje naar te kijken.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Na een intakegesprek en (eventueel) een analyse van uw profiel, formuleert u uw coachingsdoelen. Wij maken afspraken over het tijdpad van de coaching en houden daarbij rekening met de context.

Coachingsvragen

Uitgaand van onze coachingspraktijk komen bijvoorbeeld de voldende onderwerpen aan bod:

  • Hoe ga ik om met invloed en macht?
  • Hoe verhoud ik mij tot mijn teamleden?
  • Waarom word ik hier moe van, waarom verlies ik energie, wat haalt me uit mijn kracht?
  • Hoe geef ik op een effectieve manier leiding aan deze verandering?
  • Ik lijk iedere keer in dit soort situaties verzeild te raken, hoe komt dat?
  • Hoe bereik ik onder deze omstandigheden mijn doel. Hoe behaal ik resultaat?
  • Kan ik wel wat er van mij wordt gevraagd?