Projectmanagement


Agile projectmanagement

 

Projectmanagement methodes geen doel op zich

Er bestaan vele projectmanagement methodes, sommige gecertificeerd. Voor Quintens zijn projectmanagementmethodes een middel en geen doel op zich, onze aanpak is pragmatisch. Als wij methodes toepassen, streven wij naar beheerste flexibiliteit.

Daarom hebben wij een voorkeur voor Agile-methodes zoals Scrum: samen een bestendig doel bereiken, inspelen op veranderende context met ruimte voor voortschrijdend inzicht. Dat alles vanuit robuust scope change management en met gedegen financiële bewaking.

Projectmanagement én verbetering projectbeheersing

Terwijl Quintens uw project managet, implementeren wij tegelijkertijd een verbetering van uw projectbeheersing. Tijdens het project ervaren uw medewerkers hoe het werkt. Ze zien meteen wat er beter werkt. Soms blijken zaken toch minder goed bij uw organisatie te passen. Al doende evalueren we dat en passen we de werkwijze aan.

Dat levert een projectmanagement- methode op die optimaal aansluit bij uw organisatie.