Productontwikkeling


Management van productontwikkeling

 

Productontwikkeling is een creatief proces

Productontwikkeling is een creatief proces. Creativiteit laat zich niet altijd sturen. Toch is het belangrijk dat producten worden ontwikkeld vanuit een heldere structuur.

Strakke organisatie met ruimte voor creativiteit

Wij werken daarom vanuit een strakke organisatie met voldoende ruimte voor creativiteit. Wij vinden een gemotiveerd team een absolute voorwaarde voor succes. Voordat de ontwikkeling van een succesvol product kan worden gestart moeten ontwikkelbudget, kostprijstargets, gewenste ROI en time to market zijn vastgesteld.

Quintens managet de ontwikkeling van uw product vanuit een duidelijke fasering met vooraf gedefinieerde toll gates.

Het productontwikkelingsproces

De eerste (concept)fase staat in het teken van het genereren van zoveel mogelijk bruikbare ideeën. Vanuit deze fase wordt via een gestructureerde methodiek een concept gekozen, dat in de design fase uitgewerkt wordt tot een eerste prototype. Nadat het prototype uitgebreid getest is kan het ontwerp productierijp worden gemaakt.

Tijdens een ontwikkelproces worden vele ontwerpkeuzes gemaakt. Wij zorgen voor een regelmatige afstemming met de stakeholders binnen uw bedrijf, zodat keuzes weloverwogen en met voldoende draagvlak worden gemaakt. Uitgebreide design reviews zijn daarom onderdeel van het proces.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat er aan het eind een product staat dat binnen het gestelde budget en time to market is ontwikkeld en waar iedereen met recht trots op kan zijn!