Kwaliteitsmanagement


Kwaliteitsmanagement

Quintens heeft expertise op het gebied van de kwaliteitsmanagementsystemen ISO9001 en ISO13485 (medische norm). Wij ondersteunen uw bedrijf bij de invoering van deze systemen. Tijdens de invoering staat het creëren van draagvlak binnen uw organisatie voorop.

Maak het niet te ingewikkeld

Een kwaliteitsmanagementsysteem wordt nogal eens in verband gebracht met veel administratie en lange procedures. De ISO-norm vraagt op zichzelf niet om ingewikkelde procedures. Het gaat veel meer om de interpretatie ervan. Wij hanteren nadrukkelijk een pragmatische aanpak en houden rekening met wat voor uw bedrijf nodig is. Uiteindelijk bepaalt u hoe het systeem wordt ingericht, waarbij wij adviserend zijn.

Succesvol met een minimum aan formulieren

Wij hebben inmiddels bewezen dat bedrijven met een minimum aan formulieren en administratie succesvol kunnen worden gecertificeerd. En nog veel belangrijker: ze zien dat de prestaties van hun bedrijf door de invoering van het systeem aantoonbaar verbeteren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Ook hier geldt dat wij het project pas loslaten als het werkt. Wij begeleiden u tot en met certificering door een daartoe bevoegde instantie. Na certificering blijven wij u graag adviseren voor wat betreft uw kwaliteitssysteem. Ook kunnen wij de interne audits verzorgen en begeleiden wij de externe audits door uw certificeringsinstantie.