Drijfveren helpen bij veranderen


Wat levert het op om inzicht te hebben in je eigen drijfveren? En waarom zou je inzicht willen hebben in de drijfveren van anderen?

Mensen worden in hun gedrag beïnvloed door de context waarin ze functioneren. Als je begrijpt wat jou en anderen motiveert, verbeter je  je effectiviteit. En natuurlijk verbeter je dan ook de effectiviteit van de teams waar je onderdeel van bent.

Zo helpt het, om je persoonlijke leiderschapsstijl en taal aan te passen aan de cultuur van je team. Inzicht in drijfveren helpt je anderen te motiveren om samen veranderdoelen te bereiken. Het helpt je om direct de goede dingen te zeggen. Om zaken op gang te krijgen. Het onderscheid te maken en de krachten te mobiliseren.

Wat zijn drijfveren?

Drijfveren geven inzicht in de intrinsieke motivatie. In gewoon Nederlands zijn het de dingen waar mensen “energie van krijgen”. Waarvoor “ze warm lopen”.

1-3 dominante drijfveren

De meeste mensen hebben 1-3 dominante drijfveren. Je dominante drijfveren zijn niet allemaal even sterk. Het gaat er dus om welke drijfveren bij jou dominant zijn, hoe dominant ze zijn en hoe ze zich onderling verhouden.  Dit vormt samen het drijfverenprofiel. Het profiel zegt iets over de volgorde waarin mensen denken.

Voorspellende waarde

Drijfverenprofiel voorspelt zo, hoe mensen betekenis geven aan een gebeurtenis. Hoe ze een situatie uitleggen.  Het bepaalt óf ze iets gaan doen, wát ze gaan doen en hoe. Ook zegt de combinatie van profielen iets over relaties. Namelijk hoe relaties zich tussen mensen ontwikkelen en hoe netwerken ontstaan. Mensen met verschillende drijfverenprofielen vullen elkaar aan, of zitten elkaar soms lelijk in de weg. Dit hangt natuurlijk af van de profielen die mensen “meebrengen”. Zit daar harmonie in of bijt het elkaar?

Inzicht in de combinatie van  drijfverenprofielen die mensen “meebrengen” heeft een voorspellende waarde over   “onverenigbaarheid van karakters” of “verschillen van inzicht”.  Anders gezegd: “werkt het met elkaar of werkt het niet?”

Hoe krijg je inzicht in de drijfverenprofielen van medewerkers?

Een tool die helpt om inzicht te krijgen in de profielen van medewerkers is de Quintens Drijfverentest. In deze test wordt gebruik gemaakt van de volgende profielen:

  • Paars:     Missie, ritueel en geborgenheid.
  • Rood:      Macht en coalitie.
  • Blauw:    Structuur en ordening
  • Oranje:  Resultaat, prestatie en competitie
  • Groen:   Mens, sociaal, consensus
  • Geel:       Visie, intellectueel en functioneel

Een momentopname

Mensen ontwikkelen zich continu. Een drijfverenprofiel is dus een momentopname. De kern van het profiel blijft in stand blijft. Alleen de accenten veranderen in de loop van de tijd.

Hoe komt dat? In de kern blijf je wie je bent. De accenten veranderen, doordat je je laat beïnvloeden door de domeinen waarin je werkt en leeft. En die zullen in de loop van de tijd veranderen, omdat je daarin persoonlijke keuzes maakt. De cultuur in een domein wordt gevormd door mensen (wie vormen het domein?). Hoe die mensen de dingen met elkaar doen. En door de omstandigheden van het domein. Al deze zaken veranderen in de loop van de tijd.

Wat hebben drijfveren met de identiteit van een organisatie te maken?

Ook een organisatie of een netwerk heeft een drijfverenprofiel. Het drijfverenprofiel bepaalt de cultuur, de kleur, de identiteit.

Geen optelsom

Een drijfverenprofiel van een organisatieonderdeel is niet de optelsom van de profielen van de mensen die er werken. Ieder organisatiedomein heeft een eigen uniek karakter. En dus een eigen drijfverenprofiel.

Zo gedragen mensen zich in het domein “managementoverleg” anders dan in de afdeling waar ze hun naaste collega’s ontmoeten. En natuurlijk verschilt de cultuur van de montageafdeling, de verkoopafdeling en de afdeling engineering. Het drijfverenprofiel van een verkoopoverleg is anders dan dat van een overleg van controllers.

Collectieve denkstijlen

Bij een drijfverenprofiel van een domein horen bepaalde collectieve denkstijlen. Denkstijlen bepalen de normen, de waarden en de (voor)oordelen die gangbaar zijn. De “do’s” en de “don’ts”. En het is voor nieuwkomers en veranderaars belangrijk om die te kennen. 

Het zijn de collectieve denkstijlen, waarmee een organisatie zich onderscheidt van andere organisaties. De denkstijl is de basis voor de organisatiecultuur en het gedrag van de organisatie: “zo doen wij dat hier”. 

Effectief functioneren in een veranderende omgeving

Leg een verband tussen de mores van de organisatie en je eigen drijfveren, als je organisatiedoelen wilt bereiken. En als je dat wilt doen op een manier waar je energie van krijgt. 

Laat drijfveren je helpen om de juiste interventies te kiezen en effectief te communiceren.

Hoe past Quintens het inzicht in drijfveren toe?

Quintens ontwikkelt richting en verbindt, door op zoek te gaan naar de beïnvloedende principes.

Quintens heeft daarbij oog voor de identiteit van de organisatie en de drijfveren van de medewerkers.

Als het effectief is voor het behalen van de veranderdoelen, zet Quintens de drijfverentest in.

Wil je het naadje van de kous weten?

Wil je meer weten over drijfveren? Download dan Verandercahier “Nature’s Mighty Law is Change”. Vanaf 8.2 worden de verschillende drijfverenprofielen beschreven. In hoofdstuk 15 vind je vanaf pagina 337 de do’s en don’ts per drijfveer.