Maak van je organisatie een papaverveld

Posted By Gea Oord on feb 14, 2018 |


Maak van je organisatie een papaverveld

Een veld met bloeiende Papavers. Papaverzaad is erg licht en verspreidt zich -geholpen door de wind- over grote afstanden. Wat zou het mooi zijn, als je visie zich verspreidt als papaverzaad. Hoe maak je van je organisatie een papaverveld?

Leestijd: 4 minuten

Hoe Bitcoin en blockchain zich als papaverzaad verspreidden

Door de kredietcrisis daalde het vertrouwen in de banken. Het gebrek aan vertrouwen in de banken vormde de start van de ontwikkeling van Bitcoin. Vóór 2008 waren er al experimenten gedaan met digitale betaalsystemen. Bij de aanvang van de bankencrisis lag dat stil.

Door de problemen met de banken, begonnen deze zaadjes te ontkiemen. Een groepje idealisten blies de oude initiatieven nieuw leven in. 

Hun visie: een digitaal betalingssysteem ontwikkelen, dat voor iedereen toegankelijk is en niet afhankelijk is van banken.

Na de eerste Bitcoin-transactie in 2010, ontstonden nieuwe Bitcoin-bedrijven. Andere entrepreneurs en idealisten voelden zich aangetrokken. Dit leidde tot doorbraken, positieve ontwikkelingen, tegenslagen en schandalen. Ook criminelen ontdekten Bitcoin.

Regelgeving was er (nog) niet. De gevestigde orde toonde zich bezorgd: twee veelbelovende, innovatieve Bitcoin-bedrijven gingen failliet in deze chaos.

Moest dit onkruid niet worden gewied?

Blockchaintechologie

Of ik ooit met Bitcoin betaal, vraag ik me af. Hoe dan ook, Bitcoin is gebaseerd op blockchaintechnologie. Ook als Bitcoin het niet redt als digitaal betaalmiddel, zal de blockchaintechnologie worden ingezet voor andere toepassingen.

Mogelijk leidt dat tot een transformatie. De nieuwe blockchain-toepassingen kunnen grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van onder meer juristen, bankiers, accountants en administrateurs.

Informatiebubbels

Informatiebubbels: we denken dan aan gelijkgestemden op social media. Traditionele media maken ons bezorgd over informatiebubbels. Vooral sinds de onverwachte verkiezing van Donald Trump als president van de VS.

Als je niet verder kijkt dan je eigen informatiebubbels, dan hoor je geen tegengeluid.

Natuurlijk geldt dat niet alleen voor tegengeluiden. Als je je beperkt tot je bubbel hoor je ook niet over veranderingen buiten je bubbel. Je staat niet open voor vernieuwingen in andere domeinen. Onder deze denkbeeldige digitale stolp kan een nieuwe visie je niet bereiken!

Is dit nu echt een nieuw fenomeen?

Ik vraag me dat af. De technologie is nieuw. Maar is een informatiebubbel echt iets anders dan een zuil, met een eigen krant en, een eigen omroep?

Met een eigen kerk, een eigen school en de keuze voor middenstanders met hetzelfde gedachtegoed? Waren we niet gewoon een beetje naïef, toen we dachten dat we daar definitief mee hadden afgerekend?

En zou het zaad onder de stolp niet toch gewoon kunnen ontkiemen? Als je niet verder kijkt dan je eigen informatiebubbels, dan hoor je geen tegengeluid.

Natuurlijk geldt dat niet alleen voor tegengeluiden. Als je je beperkt tot je bubbel hoor je ook niet over veranderingen buiten je bubbel. Je staat niet open voor vernieuwingen in andere domeinen. Onder deze denkbeeldige digitale stolp kan een nieuwe visie  je niet bereiken!

Transformaties: wat gebeurt er in een innovatiebubbel?

Transformatie ontstaat door co-creatie en zelfsturing. Een aantal idealisten ziet “een nieuwe wereld” voor zich. Ze willen een zinvolle bijdrage leveren aan verandering. Zij hebben een gezamenlijke focus, een gezamenlijk brandpunt. De vernieuwers voelen zich verbonden door identiteit, drijfveren en principes. Ze zijn deelgenoot van een missie om het verschil te maken. Ze ervaren een wenkend perspectief (een bloeiend papaverveld) en ontwikkelen een gezamenlijke visie. Aanvankelijk in een nieuw innovatief domein, een nieuwe bubbel.

De visie moet raken, impact hebben….

Van bubbel tot transactionele omgeving

In de innovatiebubbel is de vernieuwing smal. Maar, de innovatie ontwikkelt zich. Meer mensen raken geïnteresseerd. Er vormt zich een transactionele omgeving buiten de bubbel.

De visie verspreidt zich. Soms zijn er chaotische taferelen. Want er is nog niet over alles nagedacht. De gevestigde orde begint te morren en vragen te stellen. Er worden aanpassingen gedaan.

De vernieuwing wordt verder doorontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor meer omstandigheden, toepassingen en gebruikers. Het gebruik verspreidt zich. Een groter deel van de populatie vindt de vernieuwing interessant en past het toe. De vernieuwing wordt professioneler en begint delen van de traditionele toepassingen te vervangen.

Daarna verspreidt de vernieuwing zich als papaverzaden in de wind. De vernieuwing leidt uiteindelijk tot een trendbreuk.

In een organisatie gaat dat niet anders. De vernieuwing, die is begonnen bij een kleine groep (pilot), verspreidt zich over de organisatie en daarbuiten.

Wanneer lopen mensen warm voor een nieuwe visie?

Een onderscheidende visie heeft het vermogen mensen te raken, het verschil te maken. Mensen zien de nieuwe toekomst als het ware voor zich. Het perspectief is aantrekkelijk genoeg om de vernieuwing te durven aangaan. De verwachte voordelen wegen op tegen de onzekerheden die de vernieuwing met zich meebrengt.

Mensen komen in beweging als ze de verbinding voelen vanuit hun eigen persoonlijke verhaal (wie ben ik?) met het nieuwe perspectief. Die verbinding wordt verwoord met behulp van de psychosociale taal van hun eigen drijfveren én van de domeinen waarin zij elkaar ontmoeten. Want natuurlijk worden mensen sociaal beïnvloed door hun zuilen, domeinen en informatiebubbels. Zo ontstaat er een positieve feedback-loop, die de visie verspreidt en versterkt.

Wat heb je nodig om een visie te verspreiden als papaverzaad?

Als de visie raakt, wat is er dan nodig om hem te verspreiden? Welke rollen moet je als leider onderkennen en stimuleren?

Verbindersexperts en beïnvloeders, zijn cruciaal bij het verspreiden van een visie.

Verbinders zijn de bruggenbouwers. Het zijn de mensen met een omvangrijk netwerk. Zij beperken zich niet tot een of enkele informatiebubbels. Zij verbinden over domeinen heen. Op deze manier helpen ze de visie verspreiden.

Experts zijn mensen met inhoudelijk verstand van zaken. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Experts zijn enthousiast over de vernieuwing. Ze vertellen er graag over en hebben er plezier in, de innovatie verder door te ontwikkelen.

Dan hebben we de beïnvloeders. Zij zijn de opiniemakers. Het zijn de informele leiders waar anderen graag naar kijken. Zij verkopen de nieuwe visie, door er op een charmante manier over te praten. Daarmee maken ze ook anderen enthousiast.

De organisatie als papaverveld

Heb je kortom een visie die het verschil maakt en mensen raakt? Onderken dan deze drie rollen en zet ze in. Focus je niet op de weerstand, maar op het wenkend perspectief. Als de papavers aan de rand zijn uitgebloeid, verspreiden ze zich door de wind over het hele veld. De bloemenzee die dan ontstaat, steekt de hele organisatie aan, over alle bubbels heen.

Geïnteresseerd in transformationele verandering? Download het gratis e-book Verandercahier. “Nature’s Mighty Law is Change” van Gea Oord. Vanaf hoofdstuk 6 (pagina 213) kun je lezen over transformatie.

Bronnen:

Jaap Boonstra, Leon de Caluwé en anderen (2006). Interveniëren en veranderen, Zoeken naar betekenis in interacties. Deventer: Kluwer.

Gladwell, Malcolm (2000). Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Difference. Londen: Abacus.

Huizingh, Eelco (2008). Innovatie. Succes is geen toeval. Benelux: Pierson. Education Benelux.

Hustinx, Guus, mmv Mieke Laarakkers (2008). Ecologisch veranderen van organisaties. Speelveld der verandering. Barneveld: Uitgeverij Nelissen.

Merry, Peter (2006). Evolutionair leiderschap. Integraal leiderschap voor een steeds complexere wereld. Haarlem: Uitgeverij Altamira Brecht BV.

Wierdsma, André (1999). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon Uitgeverij B.V.