Transformatie: als de geest eenmaal uit de fles is….

Posted By Gea Oord on dec 5, 2017 |


Als de geest eenmaal uit de fles is…..

Organisatieveranderingen hebben verschillende niveaus van diepgang. Van buiten (1 = actualiseren businessmodel) naar binnen (6 = transformatie): van relatief oppervlakkig en voornamelijk zichtbaar aan de buitenkant tot diepgaand.

Onder- en bovenstroom

Aan de buitenkant van de waterlijn: de organisatie verandert zelf niet of in heel beperkte mate. Binnen de waterlijn grijpt de verandering steeds meer in, in het “zijn” van de organisatie of het netwerk. Hoe dieper de verandering, hoe moeilijker het is om de verandering te managen, te sturen en te beheersen.

De niveaus 1 en 2 zijn uitingen van de bovenstroom, de niveaus 3 tot en met 6 behoren tot onderstoom. De veranderniveaus beïnvloeden elkaar. De diepere niveaus van verandering omvatten de meer oppervlakkige niveaus.

Echt diepgaande veranderingen zijn meestal niet direct organisatie-breed. Ze beginnen smal, en als ze daadwerkelijk lukken, verspreiden ze zich na een doorbraak als een olievlek.

De uitkomst is voor de meeste mensen onvoorspelbaar. Het wordt heel anders dan we gewend waren. Ook als het een verbetering oplevert, zijn er vaak ongewenste of onbedoelde neveneffecten.

Transformatie

Een transformatie wordt vaak vooraf gegaan door vormen van co-creatie en zelforganisatie.

Voor egotrippen is er geen plaats. Een aantal gemotiveerde mensen organiseert zich rond een verandervraagstuk, dat in het begin nog een duidelijke kop en staart mist. Het gaat om samenwerken, dialoog en gelijkgerichtheid op het punt van een aantal relevante, leidende principes.

Daarnaast brengt iedereen zijn eigen persoonlijke normen en waarden mee, zijn eigen kennis en inzichten, waarover men het niet eens hoeft te zijn.

Binnen dit gelegenheidsnetwerk is er wél de bereidheid de verschillen te erkennen, te verkennen en ze hanteerbaar te maken, in plaats van ze te reduceren.

Transformatie zet uiteindelijk alles op zijn kop. Als de doorbraak een feit is, zie je achteraf een trendbreuk. Wanneer zo’n verandering zich heeft voltrokken, is het niet mogelijk terug te keren naar dat wat er daarvoor was. Dat bestaat niet meer. En dat is voor de meeste mensen best een beetje eng. Als de geest eenmaal uit de fles is, krijg je ‘m er niet weer in!

Meer lezen?

Download Verandercahier: “Nature’s Mighty Law is Change”Transformatie (hoofdstuk 9) vanaf pagina 213.