Verander de wereld, begin bij jezelf

Posted By Gea Oord on nov 24, 2017 |


 Andere tijden

De wereld waarvan we onderdeel uitmaken is open en complex. Organisaties passen zich aan aan veranderingen in de context. Het accent verschuift van variëteitsreductie naar variëteitshantering.

Van medewerkers vraagt dat een hoger niveau van zelfsturing. Het vereist dat medewerkers competent zijn, taakvolwassen, flexibel en kunnen omgaan met variëteit en verandering.

De loopbaan van een medewerker is er niet meer een van lifetime employment.Er wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht in het kader van lifetime employability. Dat vraagt veel van medewerkers. Soms te veel, weten we van de burn-out cijfers.

42% van de beroepsziektemeldingen van 2016 valt in de categorie “psychische beroepsziekte” en stijgt jaarlijks.

Voortdurende innovatie is voor organisaties van levensbelang. NIET innoveren betekent snel verlies van marktaandeel. Grenzen van markten en branches worden continu geherdefinieerd. De druk om te veranderen blijft onverminderd hoog.

Veranderen: DIY

Gezien vanuit het perspectief van de medewerker zou veranderen een actief werkwoord moeten zijn. Veranderen doe je zelf, samen met anderen. Je wordt niet veranderd.

Veranderingen doordrukken, werkt niet.

Mensen doen het dan na verloop van tijd-met eventuele u-bochten en psychische klachten- uiteindelijk weer op de oude, hun bekende manier. Toch doen we dat nog steeds, eigenwijs doordrukken. Algemeen wordt aangenomen dat tussen de 70-80% van alle veranderingstrajecten mislukt.

Kan het dan anders?

Ja zeker. Maar het gaat niet vanzelf en niet alles is te managen.

Veranderingen hebben een verschillend niveau van diepgang. Kleine aanpassingen in het business model van de organisatie (een nieuw product, een nieuwe service) zijn van een andere orde dan het herdefiniëren van de grenzen van de branche of het succesvol werken aan een cultuurverandering.

Een diepgaande verandering wordt niet bereikt door een methode of een managementkunstje. Hoe diepgaander de verandering, hoe hoger het niveau van zelfregulering van betrokkenen, hoe groter de onzekerheid over de uitkomst; en hoe beperkter de mogelijkheid tot beheersen en controleren door het management. Hoe diepgaander de verandering, hoe smaller hij meestal is, om zich daarna als een soort van olievlek te verspreiden.

Andere accenten, ander leiderschap

Het belang van relaties, nieuwsgierigheid, interne motivatie en van de moed om te leren en te delen is groter, naarmate de verandering diepgaander is.

Dat vraagt een andere leiderschapsstijl: “verbeter de wereld, begin bij jezelf!” Transformationeel leiderschap in plaats van transactioneel leiderschap.

 

Nieuwsgierig?

Download Verandercahier: “Nature’s Mighty Law is Change”: Transformationele leiders, vanaf pagina 57.